ČK Místo délka Trať Spoj. Jízdní Čas
RZ RZ bez RZ úsek doba 1. jezdce
0 Start - AGROPA a.s. -- -- --   7:00
0A Servis začátek (typ II) - in -- 24,73 24,73 30 7:30
  Servis A (Pole) (--) -24,73 -24,73 20  
0B Servis konec - out -- -- --   7:50
1 Háj -- 14,11 14,11 22 8:12
RZ 1 Háj - Horažďovice 3,22 -- --   8:15
2 Svéradice -- 9,95 13,17 17 8:32
RZ 2 Svéradice - Bezděkov 6,04 -- --   8:35
3 Strážovice -- 24,04 30,08 36 9:11
RZ 3 Strážovice - Nehodív 7,58 -- --   9:14
4 Myslív -- 2,18 9,76 11 9:25
RZ 4 Myslív - Želvice 8,39 -- --   9:28
4A Přeskupení začátek - in -- 16,78 25,17 29 9:57
  Přeskupení (AGROPA a.s. Olšany)       20  
4B Přeskupení konec - out -- -- --   10:17
4C Servis začátek (typ I) - in -- 24,73 24,73 30 10:47
  Servis B (Pole) -25,2 -91,79 -117 20  
4D Servis konec - out -- -- --   11:07
5 Jindřichovice -- 12,15 12,15 20 11:27
RZ 5 Jindřichovice- Kadov 7,72 -- --   11:30
6 Háj -- 10,95 18,67 22 11:52
RZ 6 Háj - Horažďovice 3,22 -- --   11:55
7 Svéradice -- 9,95 13,17 17 12:12
RZ 7 Svéradice - Bezděkov 6,04 -- --   12:15
8 Strážovice -- 24,04 30,08 36 12:51
RZ 8 Strážovice - Nehodív 7,58 -- --   12:54
9 Myslív -- 2,18 9,76 12 13:06
RZ 9 Myslív - Želvice 8,39 -- --   13:09
9A Přeskupení začátek - in -- 20,45 28,84 31 13:40
  Přeskupení (Pole)       20  
9B Přeskupení konec - out -- -- -- -- 14:00
  Servis začátek (typ I) - in          
  Servis C (Pole) -33 -79,72 -112,7 20  
9C Servis konec - out -- -- --   14:20
10 Jindřichovice -- 12,15 12,15 20 14:40
RZ 10 Jindřichovice- Kadov 7,72 -- --   14:43
11 Háj -- 10,95 18,67 22 15:05
RZ 11 Háj - Horažďovice 3,22 -- --   15:08
12 Svéradice -- 9,95 13,17 17 15:25
RZ 12 Svéradice - Bezděkov 6,04 -- --   15:28
12A Servis začátek (typ I) - in -- 4,92 10,96 14 15:42
  Servis D (Pole) -17 -37,97 -54,95 20  
12B Servis konec - out -- -- --   16:02
13 Cíl - AGROPA a.s. -- 22,16 22,16 28 16:30